Nemovitosti v Česká republika

2 878 680 vlastnosti v Česká republika

S cílem mít kompletní globální katastru nemovitostí, jsme již za sebou dlouhou cestu v Česká republika.

Zcela zdarma

Všechna data jsou veřejné a mohou být použity bezplatně soukromě i ke komerčním účelům. Otevřená informační infrastruktura společnosti podporuje rozvoj.

Crowdsourcing

Vzhledem k tomu, tyto informace jsou veřejné a otevřené, dáváme možnost nechat každého, aby předložila návrhy na změny, aby registr aktuální.